ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 3. čtvrtletí roku 2011 je uvedeno v grafu. 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 68,36 mil. distribuovaných balení v hodnotě 13 698 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 53,14 mil; tato skupina tedy tvoří až 77,74 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 3 Q. 2011,
  • DDD celkem – 762,39 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,274 mld. Kč, což je téměř 23,90 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3 597 kódů léčivých přípravku (tedy 53,14 mil. balení), z toho:

  • 2 452 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 36,99 mil. balení / 2,302 mld. Kč)
  • 1 145 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 16,16 mil. balení / 0,972 mld. Kč).

Z celkového počtu 53,14 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 21,52 mil. balení (což je 31,48 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 68,36 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,119 mil. tato skupina tedy tvoří 0,17 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 3Q 2011.
  • DDD celkem – 2,122 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,533 mld. Kč, což je téměř 18,49 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 326 kódů léčivých přípravku (tedy 0,119 mil. balení), z toho:

  • 202 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,116 mil. balení / 2,350 mld. Kč)
  • 124 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 2 987 balení / 0,183 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 3. čtvrtletí let 2007 - 2011 zobrazuje graf.