ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 2. čtvrtletí roku 2011 je uvedeno v grafu. 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 74,97 mil. distribuovaných balení v hodnotě 15,042 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 57,28 mil; tato skupina tedy tvoří až 74,40 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 2 Q. 2011,
  • DDD celkem – 832,61 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,525 mld. Kč, což je téměř 23,44 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3 616 kódů léčivých přípravku (tedy 57,28 mil. balení), z toho:

  • 2 458 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 42,01 mil. balení / 2,623 mld. Kč)
  • 1 158 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 15,27 mil. balení / 0,902 mld. Kč).

Z celkového počtu 57,28 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 28,39 mil. balení (což je 44,40 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 74,97 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,130 mil. tato skupina tedy tvoří 0,17 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 2Q 2011.
  • DDD celkem – 2,187 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,632 mld. Kč, což je téměř 17,52 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 323 kódů léčivých přípravku (tedy 0,130 mil. balení), z toho:

  • 192 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,123 mil. balení / 2,511 mld. Kč)
  • 131 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 3 271 balení / 0,124 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 2. čtvrtletí let 2007 - 2011 zobrazuje graf.