ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 1. čtvrtletí roku 2011 je uvedeno v grafu. 

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 80,77 mil. distribuovaných balení v hodnotě 14,937 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 64,12 mil; tato skupina tedy tvoří až 79,39 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 1Q 2011,
  • DDD celkem – 822,91 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,909 mld. Kč, což je téměř 26,17 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3680 kódů léčivých přípravku (tedy 63,93 mil. balení), z toho:

  • 2 496 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 43,72 mil. balení/ 2,682 mld. Kč)
  • 1 184 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 20,21 mil. balení/ 1,196 mld. Kč).

Z celkového počtu 63,93 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 28,39 mil. balení (což je 44,40 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000 Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 80,77 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,120 mil. tato skupina tedy tvoří 0,15 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 1Q 2011.
  • DDD celkem – 2,00 mil.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,471 mld. Kč, což je téměř 16,55 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 305 kódů léčivých přípravku (tedy 0,120 mil. balení), z toho:

  • 192 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,117 mil. balení/ 2,358 mld. Kč)
  • 113 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 3 422 balení/ 0,112 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 1. čtvrtletí let 2007 - 2011 zobrazuje graf.