ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 4. čtvrtletí roku 2010 je uvedeno v grafu. (č.1)

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 75,48 mil. distribuovaných balení v hodnotě 14,780 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 59,14 mil; tato skupina tedy tvoří až 78,35 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 4Q 2010,
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,603 mld. Kč, což je téměř 24,38 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3663 kódů léčivých přípravku (tedy 59,14 mil. balení), z toho:

  • 2 431 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 43,04 mil. balení/ 2,633 mld. Kč)
  • 1 232 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 16,09 mil. balení/ 0,970 mld. Kč).

Z celkového počtu 59,14 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 23,42 mil. balení (což je 39,61 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 75,48 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,130 mil. tato skupina tedy tvoří 0,17 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků ve 4Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,755 mld. Kč, což je téměř 18,64 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 324 kódů léčivých přípravku (tedy 0,130 mil. balení), z toho:

  • 209 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,127 mil. balení/ 2,592 mld. Kč)
  • 115 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 3 450 balení/ 0,162 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem ve 4. čtvrtletí let 2006 - 2010 zobrazuje graf (č. 29)