ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 3. čtvrtletí roku 2010 je uvedeno v grafu (č. 1)

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 71,81 mil. distribuovaných balení v hodnotě 13,982 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 56,37 mil; tato skupina tedy tvoří až 78,50 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 3Q 2010,
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,362 mld. Kč, což je téměř 24,05 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3625 kódů léčivých přípravku (tedy 56,37 mil. balení), z toho:

  • 2 439 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 40,39 mil. balení/ 2,436 mld. Kč)
  • 1 186 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 15,98 mil. balení/ 0,926 mld. Kč).

Z celkového počtu 56,37 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 20,97 mil. balení (což je 37,20 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 71,81 mil. distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,126 mil. tato skupina tedy tvoří 0,18 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 3Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,626 mld. Kč, což je téměř 18,78 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 314 kódů léčivých přípravku (tedy 0,126 mil. balení), z toho:

  • 196 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,122 mil. balení/ 2,462 mld. Kč)
  • 118 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 3 492 balení/ 0,164 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 3. čtvrtletí let 2006 - 2010 zobrazuje graf (č. 29)

Kompletní hodnocení "spotřeby" léčiv zahrnující grafy a další údaje naleznete na webové stránce ústavu https://www.sukl.cz/3-ctvrtleti-roku-2010.

V souhrnném přehledu jsou uváděny jmenovitě přípravky s nejvyšším počtem distribuovaných balení i s nejvyšším finančním objemem (top 10), porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění podle ATC skupiny za 3. čtvrtletí 2009 a 3. čtvrtletí 2010 a porovnání 2. čtvrtletí 2010 a 3. čtvrtletí 2010 a údaje o spotřebě léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena, a podle cesty podání.