ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 2. čtvrtletí roku 2010 je uvedeno vgrafu.

1. cenové pásmo

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 76,64 mil distribuovaných balení v hodnotě 15,085 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení – 58,91 mil; tato skupina tedy tvoří až 76,86 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 2Q 2010,
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3,579 mld. Kč, což je téměř 23,73 % z celkového finančního objemu.

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3622 kódů léčivých přípravku (tedy 58,91 mil. balení), z toho:

  • 2438 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 44,28 mil. balení/ 2,757 mld. Kč)
  • 1184 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 14,63 mil. balení/ 0,822 mld. Kč).

Z celkového počtu 58,91 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 19,05 mil. balení (což je 32,34 % z celkového počtu balení v tomto pásmu) přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis.

8. cenové pásmo

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 76,64 mil distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,128 mil; tato skupina tedy tvoří 0,17 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 2Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,711 mld. Kč, což je téměř 18 % z celkových nákladů.

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 289 kódů léčivých přípravku (tedy 0,128 mil. balení), z toho:

  • 186 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,123 mil. balení/ 2,535 mld. Kč)
  • 103 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 4240 balení/ 0,176 mld. Kč).

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 2. čtvrtletí let 2006 - 2010 zobrazujegraf .