ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Rozdělení distribuce podle cenových pásem za 1. čtvrtletí roku 2010 je uvedeno v grafu.

Naprostá většina celkového objemu distribuovaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 80,44 mil distribuovaných balení v hodnotě 14,998 mld. spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 63,24 mil. Tato skupina tedy tvoří až 78,62 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 1Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 3, 720 mld. Kč, což je téměř 24,80 % z celkových finančních objemů. 

V rámci 1. cenového pásma, tak bylo distribuováno 3570 kódů léčivých přípravku (tedy 63,24 mil. balení), z toho:

  • 2411 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 46,8 mil. balení/ 2,817 mld. Kč)
  • 1159 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 16,44 mil. balení/ 0,902 mld. Kč)

Z celkového počtu 63,24 mil. balení v 1. cenovém pásmu odpovídá 22,17 mil. balení přípravkům, které nejsou vázány na lékařský předpis (tzv. volně prodejné).

Do 8. pásma pak spadají finančně náročnější léčivé přípravky (s cenou výrobce větší než 10.000Kč), např. ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek. Z celkového počtu 80,44 mil distribuovaných balení spadá do tohoto pásma:

  • počet balení - 0,13 mil. Tato skupina tedy tvoří 0,16 % celkového počtu distribuovaných balení léčivých přípravků v 1Q 2010.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 2,712 mld. Kč, což je téměř 18,08 % z celkových nákladů. 

V rámci 8. cenového pásma, tak bylo distribuováno 338 kódů léčivých přípravku (tedy 0,127mil. balení), z toho:

  • 203 kódů léčivých přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 0,124 mil. balení/ 2,531 mld. Kč)
  • 135 kódů léčivých přípravků nemá stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což představuje 3548 balení/ 0,18 mld. Kč)

Vývoj distribuce podle cenových pásem v 1. čtvrtletí let 2006 - 2010 zobrazuje graf.