ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

18.4.2002 Informace k podávání přípravku Alutard SQ

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že při obvyklém podávání přípravku Alutard SQ, inj sus, reg. č. 59/526/92-S/C, kód SÚKL 42046, je celý objem velikosti balení 2x5 ml spotřebován během cca 20 měsíců.  

Vzhledem k době použitelnosti 24 měsíců je nutné při distribuci a výdeji respektovat skutečnost, že přípravek je určen k dlouhodobému používání a že by pacientovi neměl být vydán tak, aby doba použitelnosti pro pacienta byla významně zkrácena. V případě, že není k dispozici takové balení přípravku, u něhož doba použitelnosti pokrývá doporučenou délku léčebného používání, je potřebné pacienta o této skutečnosti informovat. V této souvislosti SÚKL doporučuje lékárnám, aby přípravek Alutard SQ, inj sus, od distributorů nepřebírali s kratší zbývající dobou použitelnosti než 20 měsíců. O tomto problému SÚKL již informoval držitele rozhodnutí o registraci.