1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren

V 3. čtvrtletí 2010 bylo v ČR schváleno a provozováno 2 394 lékáren a 246 odloučených oddělení výdeje léčiv (OOVL). Vývoj jejich počtu v průběhu let pak dokládá graf (č. 37).

Počet provozovatelů lékáren, kteří zaslali hlášení v období 3. čtvrtletí 2010, je uveden v grafu (č. 13).