1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren

V 1. čtvrtlení 2010 bylo v ČR schváleno a provozováno 2372 lékáren a 254 odloučených oddělení výdeje léčiv (OOVL). Vývoj jejich počtu v průběhu let pak dokládá graf.

Počet provozovatelů lékáren, kteří zaslali hlášení v období 1. čtvrtletí 2010 je uveden v grafu.