ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Z celkového počtu 59 344 registrovaných variant léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.4.2010) bylo v 1. čtvrtletí roku 2010 do sítě zdravotnických zařízení:

 • dodáváno 7 397 variant přípravků (což je 12,47 % z celkového počtu registrovaných variant)
 • z toho 5 426 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 73,35 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

grafu je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí.

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích od roku 2006 - 1.Q.2010
Rok Q Balení
(mil.)
Změna proti
předchozímu
Q (%)
DDD/1000/den Změna proti
předcházejícímu
Q (%)

Finanční
objem
v cenách
původce
(mld.)

Změna proti
předchozímu
Q (%)
2006 1

77,21

-13,10* 1181,03 -12,13* 10,189 -12,58*
2006 2 84,09 8,91 1364,54 15,54 11,667 14,51
2006 3 78,16 -7,05 1241,28 -9,03 10,620 -8,98
2006 4 80,57 3,09 1222,76 -1,49 11,182 5,29
2007 1 88,23 9,50 1387,34 13,46 11,934 6,73
2007 2 82,79 -6,16 1399,81 0,90 12,500 4,74
2007 3 78,04 -5,74 1276,46 -8,81 11,613 -7,09
2007 4 94,09 20,56 1631,32 27,80 14,066 21,12
2008 1 83,30 -11,47 1295,08 -20,61 12,990 -7,65
2008 2 78,94 -5,24 1373,54 6,06 13,150 1,24
2008 3 77,70 -1,57 1301,87

-5,22

12,962 -1,44
2008 4 77,73 0,04 1337,83 2,76 13,753 6,11
2009 1 83,54 7,47 1386,56 3,64 14,224 3,42
2009 2 76,51 -8,41 1517,56 4,26 14,918 4,89
2009 3 73,94 -3,37 1403,47 -7,52

14,244

-4,52
2009 4 77,94 5,41 1430,12 1,90 14,851 4,26
2010 1 80,44 3,2 1551,73 8,50 14,998 0,92

                                * Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2005

Z celkového počtu 80,44 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis
  • počet balení – 51,523 mil. kusů. Jde o 64,05 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 13,308 mld. Kč, což je 88,73 % z celkových finančních objemů. 
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu
  • počet balení - 28,14 mil. kusů. Jde téměř o 35 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 1,594 mld. Kč, což je téměř 10,63 % z celkových finančních objemů. 

Nejvíce dodávané přípravky, podle počtu balení, jsou ze skupiny analgetik a antipyretik (Paralen, Acylpyrin, Panadol, Ataralgin, Valetol). Dále byl nejčastěji dodáván např. Ibalgin, Olynth, ACC Long, tedy přípravky k léčbě jednoduchých respiračních onemocnění,  jejichž nárůst bývá charakteristický právě pro období prvního čtvrtletí roku.

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením

  • počet balení - 0,269 mil. kusů. Jde téměř o 0,33 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 19,609 mil. Kč, což je téměř 0,13 % z finančních objemů.

 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
  • počet balení - 747 081 kusů. Jde téměř o 0,93 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. 
  • finanční  hodnota v cenách původce - téměř 86,154 mil. Kč, což je téměř 0,57 % z finančních objemů. 

 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení - 11 496 kusů. Jde téměř o 0,014 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 0,331 mld. Kč, což je téměř 2,21 % z finančních objemů. 

Nadále pokračuje trend nárůstu dodávek léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, který byl nastartován v průběhu roku 2008 a souvisí se systémovými změnami (regulační poplatky, nový systém stanovení maximálních cen léčivých přípravků), které zajistily větší přísun finančních prostředků do systému.
Pro porovnání připomínáme situaci v prvním čtvrtletí roku 2006: tehdy bylo dodáno 1 384 kusů balení přípravků pro vzácná onemocnění v celkové hodnotě 111,9 mil. Kč  a jednalo se pouze o 7 variant přípravků s označením „orphan“. Za poslední čtyři roky se výrazně rozšířilo spektrum dodávaných  přípravků (34 přípravků v 1.čtvrtletí 2010), počty balení vzrostly téměř o 730 % a i u finanční nákladů byl zaznamenán nárůst o 195,6 %. K cílové skupině pacientů se tak dostává více těchto nákladných a naprosto nezbytných léků.

 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení - 226 579 kusů. Jde téměř o 0,28 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 16,44 mil. Kč, což je téměř 0,11 % z finančních objemů. 

Veterinárním lékařům byly z poměrně širokého spektra léčiv podle počtu balení nejčastěji dodávány elektrolyty (B05BB01) - 8 952 kusů balení, dále glukokortikoidy (H02AB07 -  prednison) - 6 264 kusů balení a imidazolové preparáty (J01XD01 - metronidazol) - 5 718 kusů balení.
I nadále se v poměrně širokém spektru humánních léčivých přípravků objevují taková léčiva, jejichž využití ve veterinární praxi nemá opodstatnění, např. Champix N07BA03, Tamiflu J05AH02, Vaxigrip J07BB02, Prevenar J07AL02. Synflorix J07AL52, Cervarix J07BM02,  Postinor G03AC03 a další.

 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení - 49 445 kusů. Jde téměř o 0,06 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - téměř 11,06 mil. Kč, což je téměř 0,07 % z finančních objemů.