ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Z celkového počtu 59 385 registrovaných variant* léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.1.2011), bylo ve 4. čtvrtletí roku 2010 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

 • 7 569 variant přípravků (což je 12,75 % z celkového počtu registrovaných variant)
 • z toho 5 465 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,20 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

*Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

V grafu (č.18) je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí.

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích od roku 2006 - 4.Q.2010

Rok

Q

Balení
(mil.)

Změna proti
předchozímu
Q (%)

DDD/1000/den

Změna proti
předcházejícímu
Q (%)

Finanční
objem
v cenách
původce
(mld.)

Změna proti
předchozímu
Q (%)

2006

1

77,21

-13,10*

1181,03

-12,13*

10,189

-12,58*

2006

2

84,09

8,91

1364,54

15,54

11,667

14,51

2006

3

78,16

-7,05

1241,28

-9,03

10,620

-8,98

2006

4

80,57

3,09

1222,76

-1,49

11,182

5,29

2007

1

88,23

9,50

1387,34

13,46

11,934

6,73

2007

2

82,79

-6,16

1399,81

0,90

12,500

4,74

2007

3

78,04

-5,74

1276,46

-8,81

11,613

-7,09

2007

4

94,09

20,56

1631,32

27,80

14,066

21,12

2008

1

83,30

-11,47

1295,08

-20,61

12,990

-7,65

2008

2

78,94

-5,24

1373,54

6,06

13,150

1,24

2008

3

77,70

-1,57

1301,87

-5,22

12,962

-1,44

2008

4

77,73

0,04

1337,83

2,76

13,753

6,11

2009

1

83,54

7,47

1386,56

3,64

14,224

3,42

2009

2

76,51

-8,41

1517,56

4,26

14,918

4,89

2009

3

73,94

-3,37

1403,47

-7,52

14,244

-4,52

2009

4

77,94

5,41

1430,12

1,90

14,851

4,26

2010

1

80,44

3,20

1551,73

8,50

14,998

0,92

2010

2

76,64

-4,71

1589,83

2,46

15,085

0,65

2010

3

71,81

-6,31

1404,67

-11,65

13,982

-7,31

2010

4

75,48

5,11

1510,67

7,55

14,780

5,70

*Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2005

Z celkového počtu 75,48 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis
  • počet balení – 50,35 mil. kusů. Jde téměř o 66,71  % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 12,17 mld. Kč, což je 89,08 % z celkových finančních objemů. 

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu
  • počet balení – 24,26 mil. kusů. Jde téměř o 32,14 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce -  1,515 mld. Kč, což je 10,25 % z celkových finančních objemů. 

Graf.pdf Graf.pdf (č.49 -51)vyjadřuje podíl balení/cena původce/DDD léčivých přípravků, jejichž výdej je bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením.

 

Nejvíce dodávané přípravky, podle počtu balení, jsou ze skupiny analgetik a antipyretik (Paralen, Panadol, Acylpyrin, Valetol). Dále byl nejčastěji dodáván např. Ibalgin, Brufen (ATC skupina M01AE01), Olynth (ATC skupina R01AA07), Ascorutin (ATC skupina C05CA51).

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením
  • počet balení – 0,230 mil. kusů. Jde o 0,31 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 17,124 mil. Kč, což je 0,12 % z finančních objemů.

 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
  • počet balení – 733 089 kusů. Jde o 0,97 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. 
  • finanční  hodnota v cenách původce – 83,510  mil. Kč, což je 0,57 % z finančních objemů. 

 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení – 12 367 kusů. Jde o 0,016 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 0,388 mld. Kč, což je 2,63 % z finančních objemů. 

Nadále pokračuje trend nárůstu dodávek léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, který byl nastartován v průběhu roku 2008 a souvisí se systémovými změnami (regulační poplatky, nový systém stanovení maximálních cen léčivých přípravků), které zajistily větší přísun finančních prostředků do systému.

 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení – 244 113 kusů. Jde o 0,32 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 17,80 mil. Kč, což je 0,12 % z finančních objemů. 

Veterinárním lékařům byly z poměrně širokého spektra léčiv podle počtu balení nejčastěji dodávány elektrolyty (Chlorid sodný 0,9% Braun, inf sol 1x500ml-PE, ATC skupina B05BB01 –  8 676 kusů balení), glukokortikoidy ( Prednison 20 Léčiva por tbl nob 20x20mg - 6 983 kusů balení),  (Prednison 5 Léčiva, por tbl nob 20x5mg  ATC skupina H02AB07  – 5 972 kusů balení), diuretika (Furon 40 mg, por tbl nob 50x40mg, ATC skupina C03CA01 – 5 473 kusů balení).
 I nadále se v poměrně širokém spektru humánních léčivých přípravků objevují léčiva, jejichž využití ve veterinární praxi nemá opodstatnění, např. Champix N07BA03,  Prevenar J07AL02, Silgard J07BM01,  Postinor G03AC03 a další.

 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení – 31 844 kusů. Jde o 0,04 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 15, 69 mil. Kč, což je 0,11% z finančních objemů.