ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Z celkového počtu 62 472 registrovaných variant* léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.10.2010), bylo v 3. čtvrtletí roku 2010 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

 • 7 460 variant přípravků (což je 11,94 % z celkového počtu registrovaných variant)
 • z toho 5 395 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,32 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

*Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

grafu (č. 18) je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí.

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích od roku 2006 - 3.Q.2010

Rok

Q

Balení
(mil.)

Změna proti
předchozímu
Q (%)

DDD/1000/den

Změna proti
předcházejícímu
Q (%)

Finanční
objem
v cenách
původce
(mld.)

Změna proti
předchozímu
Q (%)

2006

1

77,21

-13,10*

1181,03

-12,13*

10,189

-12,58*

2006

2

84,09

8,91

1364,54

15,54

11,667

14,51

2006

3

78,16

-7,05

1241,28

-9,03

10,620

-8,98

2006

4

80,57

3,09

1222,76

-1,49

11,182

5,29

2007

1

88,23

9,50

1387,34

13,46

11,934

6,73

2007

2

82,79

-6,16

1399,81

0,90

12,500

4,74

2007

3

78,04

-5,74

1276,46

-8,81

11,613

-7,09

2007

4

94,09

20,56

1631,32

27,80

14,066

21,12

2008

1

83,30

-11,47

1295,08

-20,61

12,990

-7,65

2008

2

78,94

-5,24

1373,54

6,06

13,150

1,24

2008

3

77,70

-1,57

1301,87

-5,22

12,962

-1,44

2008

4

77,73

0,04

1337,83

2,76

13,753

6,11

2009

1

83,54

7,47

1386,56

3,64

14,224

3,42

2009

2

76,51

-8,41

1517,56

4,26

14,918

4,89

2009

3

73,94

-3,37

1403,47

-7,52

14,244

-4,52

2009

4

77,94

5,41

1430,12

1,90

14,851

4,26

2010

1

80,44

3,20

1551,73

8,50

14,998

0,92

2010

2

76,64

-4,71

1589,83

2,46

15,085

0,65

2010

3

71,81

-6,31

1404,67

-11,65

13,982

-7,31

*Procentuální změna se vztahuje k 4. Q roku 2005

Z celkového počtu 71,81 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis
  • počet balení – 45,02 mil. kusů. Jde téměř o 62,69  % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 12,4 mld. Kč, což je 88,69 % z celkových finančních objemů. 

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu
  • počet balení – 26 mil. kusů. Jde téměř o 36,21 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 1,496 mld. Kč, což je 10,70 % z celkových finančních objemů. 

Graf (č.49 -51)vyjadřuje podíl balení/cena původce/DDD léčivých přípravků, jejichž výdej je bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením.

Nejvíce dodávané přípravky, podle počtu balení, jsou ze skupiny analgetik a antipyretik (Paralen, Panadol, Acylpyrin, Valetol). Dále byl nejčastěji dodáván např. Ibalgin, Brufen (ATC skupina M01AE01) a Detralex (ATC skupina C05CA53) .

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením
  • počet balení –0,216 mil. kusů. Jde o 0,30 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 15,934 mil. Kč, což je 0,02 % z finančních objemů.

 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
  • počet balení – 679 989 kusů. Jde o 0,95 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. 
  • finanční  hodnota v cenách původce – 72,697 mil. Kč, což je 0,52 % z finančních objemů. 

 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení – 12 673 kusů. Jde o 0,018 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 0,374 mld. Kč, což je 2,67 % z finančních objemů. 

Nadále pokračuje trend nárůstu dodávek léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, který byl nastartován v průběhu roku 2008 a souvisí se systémovými změnami (regulační poplatky, nový systém stanovení maximálních cen léčivých přípravků), které zajistily větší přísun finančních prostředků do systému.

 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení – 258 704 kusů. Jde o 0,36 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 18,32 mil. Kč, což je 0,13 % z finančních objemů. 

Veterinárním lékařům byly z poměrně širokého spektra léčiv podle počtu balení nejčastěji dodávány elektrolyty (B05BB01) – 9 142 kusů balení, glukokortikoidy (H02AB07 -  prednison) – 7 648 kusů balení a imidazolové preparáty (J01XD01 - metronidazol) – 6 992 kusů balení.
 I nadále se v poměrně širokém spektru humánních léčivých přípravků objevují taková léčiva, jejichž využití ve veterinární praxi nemá opodstatnění, např. Champix N07BA03,  Prevenar J07AL02., Cervarix J07BM02, Silgard J07BM01,  Postinor G03AC03 a další.

 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení – 58 716 kusů. Jde o 0,08 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 17,39 mil. Kč, což je 0,12% z finančních objemů.