ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Z celkového počtu 60 978 registrovaných variant* léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.7.2010), bylo v 2. čtvrtletí roku 2010 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

 • 7 395 variant přípravků (což je 12,13 % z celkového počtu registrovaných variant)
 • z toho 5 360 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,48 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

*Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

Vgrafu je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí.

Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích od roku 2006 - 2.Q.2010
Rok Q Balení
(mil.)
Změna proti
předchozímu
Q (%)
DDD/1000/den Změna proti
předcházejícímu
Q (%)

Finanční
objem
v cenách
původce
(mld.)

Změna proti
předchozímu
Q (%)
2006 1

77,21

-13,10* 1181,03 -12,13* 10,189 -12,58*
2006 2 84,09 8,91 1364,54 15,54 11,667 14,51
2006 3 78,16 -7,05 1241,28 -9,03 10,620 -8,98
2006 4 80,57 3,09 1222,76 -1,49 11,182 5,29
2007 1 88,23 9,50 1387,34 13,46 11,934 6,73
2007 2 82,79 -6,16 1399,81 0,90 12,500 4,74
2007 3 78,04 -5,74 1276,46 -8,81 11,613 -7,09
2007 4 94,09 20,56 1631,32 27,80 14,066 21,12
2008 1 83,30 -11,47 1295,08 -20,61 12,990 -7,65
2008 2 78,94 -5,24 1373,54 6,06 13,150 1,24
2008 3 77,70 -1,57 1301,87

-5,22

12,962 -1,44
2008 4 77,73 0,04 1337,83 2,76 13,753 6,11
2009 1 83,54 7,47 1386,56 3,64 14,224 3,42
2009 2 76,51 -8,41 1517,56 4,26 14,918 4,89
2009 3 73,94 -3,37 1403,47 -7,52

14,244

-4,52
2009 4 77,94 5,41 1430,12 1,90 14,851 4,26
2010 1 80,44 3,2 1551,73 8,50 14,998 0,92
2010 2 76,64 -4,71 1589,83 2,46 15,085

0,65

                             *Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2005

Z celkového počtu 76,64 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis
  • počet balení – 52 mil. kusů. Jde téměř o 67,85 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 13,555 mld. Kč, což je 89,86 % z celkových finančních objemů. 

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu
  • počet balení – 23,82 mil. kusů. Jde téměř o 31 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 1,441 mld. Kč, což je 9,55 % z celkových finančních objemů. 

Nejvíce dodávané přípravky, podle počtu balení, jsou ze skupiny analgetik a antipyretik (Paralen, Acylpyrin, Panadol, Ataralgin, Valetol). Dále byl nejčastěji dodáván např. Ibalgin, Opthalmo-Septonex, Brufen, Ascorutin.

 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením
  • počet balení – 0,179 mil. kusů. Jde o 0,23 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 13,235 mil. Kč, což je 0,09 % z finančních objemů.

 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
  • počet balení - 749 327 kusů. Jde o 0,98 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. 
  • finanční  hodnota v cenách původce – 84,169 mil. Kč, což je 0,56 % z finančních objemů. 

 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení – 12 091 kusů. Jde o 0,016 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 0,337 mld. Kč, což je 2,23 % z finančních objemů. 

Nadále pokračuje trend nárůstu dodávek léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, který byl nastartován v průběhu roku 2008 a souvisí se systémovými změnami (regulační poplatky, nový systém stanovení maximálních cen léčivých přípravků), které zajistily větší přísun finančních prostředků do systému.

 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení – 254 158 kusů. Jde o 0,33 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 18,86 mil. Kč, což je 0,13 % z finančních objemů. 

Veterinárním lékařům byly z poměrně širokého spektra léčiv podle počtu balení nejčastěji dodávány imidazolové preparáty (J01XD01 - metronidazol) – 8 554 kusů balení, dále
elektrolyty (B05BB01) - 8 284 kusů balení a glukokortikoidy (H02AB07 -  prednison) – 7 528 kusů balení. I nadále se v poměrně širokém spektru humánních léčivých přípravků objevují taková léčiva, jejichž využití ve veterinární praxi nemá opodstatnění, např. Champix N07BA03,  Prevenar J07AL02., Cervarix J07BM02, Silgard J07BM01,  Postinor G03AC03 a další.

 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení – 72 774 kusů. Jde o 0,09 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce - 23,57 mil. Kč, což je 0,16% z finančních objemů.