ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1/ Distribuce léčivých přípravků

Z celkového počtu 59 213 registrovaných variant* léčivých přípravků (z toho 3 310 homeopatik) (ke dni 1.10.2011), bylo v 3. čtvrtletí roku 2011 do sítě zdravotnických zařízení dodáváno:

 • 7 513 variant přípravků (což je 12,69 % z celkového počtu registrovaných variant) (384 homeopatik)
 • z toho 5 470 variant dodávaných přípravků má stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění (což je 72,81 % z počtu obchodovaných variant léčivých přípravků)

*Variantou léčivého přípravku se rozumí léčivý přípravek identifikovaný kódem SÚKL, který je přidělen každému přípravku zvlášť s ohledem na sílu, velikost balení a lékovou formu.

grafu je uveden vývoj dodávek v jednotlivých letech.

 

Srovnání údajů o distribuci léčiv v DDD, ve finančním vyjádření a počtech balení
    Distribuce do sítě
zdravotnických zařízení v ČR 
  
Rok Q DDD* celkem
(mil.)
Balení
(mil. ks)
Finanční objem v
cenách původce
(mld. Kč)
2007 1 1 362,21  88,23  11,934
2007 2 1 377,67  82,79  12,500
2007 3 1 256,08  78,04  11,613
2007 4 1 606,37  94,09  14,066
2008 1 1 226,80  83,30  12,990
2008 2 1 301,12  78,94  13,150
2008 3 1 823,24  77,70  12,962
2008 4 1 311,78  77,73  13,753
2009 1 1 324,39  83,54  14,224
2009 2 1 377,27  76,51  14,918
2009 3 1 272,65  73,94  14,244
2009 4 1 298,89  77,94  14,851
2010 1 1 487,71  80,44  14,998
2010 2 1 524,24  76,64  15,085
2010 3 1 346,72  71,81  13,982
2010 4 1 448,35  75,48  14,780
2011 1 1 517,13  80,77  14,937
2011 2 1 530,30 74,97 15,042
2011 3 1 362,96 68,36 13,698
*Hodnoty DDD jsou vypočítány dle hodnot platných v daném období.  

 

Z celkového počtu 68,36 mil. distribuovaných balení se jedná o:

 • léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis
  • počet balení – 45,65 mil. kusů (celkem 1 235,92 mil. DDD). Jde téměř o 67,14 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 12,24 mld. Kč, což je 64,15 % z celkových finančních objemů. 
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu pouze s omezením
  • počet balení – 0,154 mil. kusů (celkem 0,12 mil. DDD). Jde o 0,23 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 11,89 mil. Kč, což je 0,09 % z finančních objemů.
 • léčiva, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu
  • počet balení – 20,65 mil. kusů (celkem 125 88 mil. DDD). Jde téměř o 30,37 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce -  1,38 mld. Kč, což je 10,61 % z celkových finančních objemů. 

Graf zobrazuje vývoj poměru dodávek léčivých přípravků, které je možné vydávat bez lékařského předpisu, z celkového množství distribuovaných léků, a to dle počtu balení, DDD a cen původce v období 3. Q 2007 - 3. Q 2011.

 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
  • počet balení – 304 781 kusů. Jde o 0,45 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. 
  • finanční  hodnota v cenách původce – 23,22 mil. Kč, což je 0,18 % z finančních objemů. 
 • léčiva pro vzácná onemocnění („orphan“)
  • počet balení – 14 758 kusů. Jde o 0,022 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 396,95 mil. Kč, což je 3,05 % z finančních objemů. 
 • léčiva dodaná veterinárním lékařům
  • počet balení – 282 870 kusů. 
  • finanční hodnota v cenách původce – 18,96 mil. Kč
 • léčiva používaná v rámci specifických léčebných programů, povolených MZ
  • počet balení – 71 967 kusů. Jde o 0,11 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků.
  • finanční hodnota v cenách původce – 19,23 mil. Kč, což je 0,15 % z finančních objemů.