1. čtvrtletí 2010

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  

Klinické hodnocení

  Přijato žádostí Vydaná rozhodnutí * Zamítnutí z celkového počtu Stažení z celkového počtu
Žádost o povolení KH 10 19 -  1
Ohlášení KH 44 81 -  7
Ohlášení dodatku ke KH 617 492 - -

Specifické léčebné programy

 

Počet posouzených žádostí o specifické léčebné programy

18

Počet posouzených projektů (studie/nestudie)

68

Počet pracovních schůzek MEK

1

Počet pracovních schůzek LEK

-