Oznámení o zrušení pokynu SÚKL UST-32

Ke dni 4. 6. 2018 došlo ke zrušení pokynu SÚKL UST-32 Hlášení a evidence EAN kódů. Povinnost označovat všechny registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem (EAN) trvá, SÚKL k datu zrušení pokynu ukončil evidenci EAN kódů.