Technické normy


Nově přijaté české normy (ČSN)

Od 1.1.2018 zajišťuje všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem Česká agentura pro standardizaci (ČAS).

Zřizovatelem ČAS je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “ÚNMZ“), podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V následující tabulce jsou informace o českých technických normách zaměřených na ZP publikovaných v jednotlivých číslech Věstníku ÚNMZ v daném roce. Kliknutím na číslo Věstníku se Vám zobrazí informace ve formátu PDF (popř. RTF).

Čísla Věstníků ÚNMZ v letech:

2018

01

02

03

04

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2016

01

02

03 04 05 06

07

08

09

10 

11

12

2015 

01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11

12

2014

 01

02

03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2013

01

 02

03

 04

05

06

07

08

09

10

11

     12

2012

 01

02

03

 04

05

06

07

08

09

10

11

     12

2011

01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

     12

2010

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2009

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2008

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2007

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2006

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2005

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2004

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2003

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2002

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2001

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

2000

 01

 02

 03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

Seznamy harmonizovaných norem pro zdravotnické prostředky 

Uveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie