Senát schválil návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích

SÚKL informuje o tom, že Senát na zasedání dne 22. 10. 2014 schválil návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích, a to jako své usnesení č. 608.  

Pro platnost zákona je nadále potřeba podpis prezidenta republiky a uveřejnění ve Sbírce zákonů. Účinnost zákona je 1. 4. 2015.

Blíží se tak ke konci dlouhá etapa přípravy nového zákona o zdravotnických prostředcích. Práce na něm byly zahájeny v září 2011, tedy více než před třemi lety. Pro platnost zákona je nadále potřeba podpis prezidenta republiky a uveřejnění ve Sbírce zákonů. Účinnost zákona je 1. 4. 2015.

Návrh zákona byl předložen poslancům již v minulém volebním období Poslanecké sněmovny, ale z důvodu předčasných parlamentních voleb návrh „spadl pod stůl“ a byl do legislativního procesu znovu vrácen panem ministrem zdravotnictví MUDr. Martinem Holcátem. V tu dobu byl již návrh zákona rozdělen na sněmovní tisk č. 87, který obsahoval samotný zákon o zdravotnických prostředích, a sněmovní tisk č. 88, který obsahoval novelu zákona o zdravotním pojištění, řešil nově kategorizaci a úhrady ambulantních zdravotnických prostředků a oblast regulace reklamy zdravotnických prostředků. Sněmovní tisky byly rozeslány poslancům 16. 1. 2014.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje MUDr. Jaroslava Krákoru a navrhl přikázat k projednání Výboru pro zdravotnictví. V průběhu března 2014 byl sněmovní tisk č. 88 stažen z projednávání s tím, že bude komplexně přepracován a Poslanecká sněmovna se tak nadále zabývala jen tiskem č. 87.

1. čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání Výboru pro zdravotnictví, který jej projednával celkem dvakrát. Nejprve vydal dne 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/1 a přerušil projednávání na žádost Ministerstva zdravotnictví. Na jednání 11. 9. 2014 Výbor pro zdravotnictví přijal usnesení, kterým doporučil poslancům zákon přijmout ve znění tisku 87/2, tj. včetně komplexního pozměňovacího návrhu. Komplexní pozměňovací návrh připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Sekcí zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (více o komplexním pozměňujícím návrhu v samostatném článku).

Ve 2. čtení návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou dne 18. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 87/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014. 3. čtení poté proběhlo dne 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona byl tak Poslaneckou sněmovnou schválen v hlasování č. 253 jako usnesení č. 437.

Senátní Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona o zdravotnických prostředcích dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 367/2. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 367/1. Poté byl návrh zákona projednán 22. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu. Senát návrh zákona schválil jako své usnesení č. 608.

 

Sekce zdravotnických prostředků
23. 10. 2014