Proč se nezobrazují všechny mnou nahlášené změny ve vydaném potvrzení?

Zpracování ohlášení změn údajů v modulu osob ze strany Ústavu probíhá dle data nejstaršího podání. Každé ohlášení je posuzováno individuálně v návaznosti na již vydané Potvrzení A vztahuje se výhradně k danému ohlášení evidovaném pod konkrétní spisovou značkou. Jsou-li podána dvě a více ohlášení změny údajů osoby, bude nejdříve vyřízeno to ohlášení, které bylo podáno v dřívějším termínu. Potvrzení vydané k tomuto ohlášení neobsahuje údaje, které jsou předmětem ohlášení změny podaného v pozdějším termínu.

Ústav uvádí, že vydání Potvrzení ohlášení změny údajů je vydáno vždy ke konkrétní sp. zn. a navazuje na dříve potvrzené ohlášení osoby ohlašovatele.