Pokyny a formuláře

Tento pokyn je platný pouze pro kontroly prováděné u poskytovatelů zdravotních služeb a zahájené před 1. dubnem 2015 v intencích zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Dokument shrnující povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb při používání zdravotnických prostředků dle aktuálně platného zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se na sekci zdravotnických prostředků aktuálně připravuje. Ve chvíli jeho dokončení bude tento materiál zveřejněn na tomto místě.

pokyn

název

angl. verze

platnost od

nahrazuje

doplňuje

ZP-19 verze 3

Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče

 Ne

3.2.2014 

ZP 19 verze 2 

 -