Platnost osoby / činnosti, prodloužení osoby/činnosti

Prodloužil jsem si činnost, na jak dlouho je nyní platná?

Neprodloužil jsem osobu nebo činnost, co dál?