Ohlášení v modulu osoby – typy ohlášení, náležitosti ohlášení, pravidla podávání ohlášení, činnost servis

Jaké jsou typy ohlášení v modulu osoby?

Jaké jsou náležitosti ohlášení osoby provádějící servis do RZPRO?

Kdo je autorizovaná osoba?

Chci podat ohlášení činnosti, ale ikona se mi nezobrazuje.

Ohlášení změny činnosti distributor / dovozce za účelem „přinotifikace“.

Lze v modulu „OSOBY“ podat více ohlášení změny najednou?

Proč se nezobrazují všechny mnou nahlášené změny ve vydaném potvrzení?