Obdržím po úhradě správního poplatku doklad o zaplacení?

Ano. Obdržíte dokument s názvem Potvrzení o přijaté platbě, který Ústav vystavuje na základě přijaté platby. Fakturu Ústav nevystavuje.