Mají lékárny, drogerie, obchodní řetězce nebo územní celky (kraj, městská část) povinnost registrovat se do RZPRO?

V ustanovení § 4 odst. 4 zákona ZP je uvedeno: „Za distribuci se nepovažuje poskytnutí zdravotnického prostředku spotřebiteli, který jej dále nezpracovává ani jeho prostřednictvím neposkytuje služby třetím osobám.“

V případě lékáren jsou zdravotnické prostředky vedeny v režimu výdeje či prodeje, u drogerií a obchodních řetězců jsou zdravotnické prostředky prodávány. Na základě výše uvedeného nepodléhají lékárny, drogerie a obchodní řetězce, územní celky (kraje, městské části) zákonné ohlašovací povinnosti do Registru.