Má zplnomocněný zástupce usazený mimo území ČR povinnost ohlásit se v RZPRO?

Ne. Dle §26 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. je zplnomocněný zástupce povinen ohlásit se do RZPRO pouze v případě, že je usazen na území České republiky.