Kdo má povinnosti registrace?

Kdo má povinnost registrace?

Mají lékárny, drogerie, obchodní řetězce nebo územní celky (kraj, městská část) povinnost registrovat se do RZPRO?

Platí ohlašovací povinnost ve smyslu § 26 zákona č. 268/2014 Sb. i pro poskytovatele zdravotních služeb (nemocnice), kteří zajišťují servis vlastních ZP prostřednictvím svých zaměstnanců?

Je možné, aby byl zplnomocněný zástupce pro ČR z jiného členského státu EU?

Má zplnomocněný zástupce usazený mimo území ČR povinnost ohlásit se v RZPRO?

Kdo je dovozce a kdo je distributor?