Kdo je dovozce a kdo je distributor?

Dle § 5 písm. f) zákona o zdravotnických prostředcích se distributorem rozumí osoba v dodavatelském řetězci, krom výrobce a dovozce, pořizující ZP na území EU, EHP, Švýcarska, Turecka (dále jen „členské státy“), která takto pořízené ZP dodává na trh členského státu. Dle § 2 písm. g) zákona č. 22/1997 Sb. se pro účely tohoto zákona distributorem rozumí ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh.

Dovozce – osoba se sídlem v členském státě pořizující ZP mimo území členských států, která takto pořízené ZP uvádí na trh členského státu. Dle § 4 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. se uvedením na trh rozumí „první dodání zdravotnického prostředku jiného než určeného pro klinickou zkoušku nebo hodnocení funkční způsobilosti se záměrem jeho rozšiřování nebo používání na trhu členských států (…), bez ohledu na to, zda je nový nebo plně obnovený.“