Je možné, aby byl zplnomocněný zástupce pro ČR z jiného členského státu EU?

Ano. Z ustanovení § 5 písm. d) zákona o č. 268/2014 Sb. vyplývá, že zplnomocněným zástupcem je osoba usazená v členském státě, která je výrobcem výslovně zmocněna k jednání za něj a která může být v jeho zastoupení kontaktována orgány státní správy členských států s ohledem na povinnosti výrobce. Z uvedeného vyplývá, že zplnomocněný zástupce pro ČR může být osobou usazenou v jiném členském státě.