Jaké jsou stavy ohlášení / žádostí podaných v RZPRO?

V RZPRO se lze setkat s různými stavy žádostí, které reflektují stav žádosti od jejího přijetí na Ústav až po vydání výsledku řízení. Níže naleznete název stavů a vysvětlení jejich obsahu.

Editováno = (není přidělena spisová značka) Vaše žádost/ohlášení prozatím nebyla/o vůbec podána/o, zůstává v RZPRO v editovatelné podobě. Ústav takovou žádost/ohlášení neeviduje.

Editováno = (je přidělena spisová značka) Vaše žádost / ohlášení je nyní možné editovat (upravovat), ohlášení (doplnění ohlášení na výzvu) je podáno.

Podáno = Vaše žádost byla úspěšně podána a Ústav ji eviduje, v tuto chvíli již žádost není možné z Vaší strany editovat.

Zpracováváno = Vaši žádost začal aktivně posuzovat referent.

Zpracováno = Referent dokončil posouzení podané žádosti/ohlášení a výsledek posouzení (výzva k doplnění, rozhodnutí nebo potvrzení) je nyní připraveno k vydání na straně Ústavu. Po jeho podepsání Vám je výzva k doplnění, rozhodnutí nebo potvrzení zasláno.

Výzva k doplnění = Referent při posouzení žádosti/ohlášení zjistil vady žádosti/ohlášení a zpracoval výzvu k doplnění, kterou obdržíte. Po obdržení výzvy klikněte na tlačítko „Doplnit žádost/ohlášení“, tím budete moci žádost znovu editovat, odstranit vady a znovu žádost/ohlášení podat v doplněné formě, resp. odpovědět na výzvu k doplnění.

Přijato = Vaše žádost neobsahovala vady a proto bylo vydáno rozhodnutí nebo potvrzení. Rozhodnutí/potvrzení bylo odesláno buď do datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.