Jaké jsou moduly v RZPRO, které umožňují plnit povinnosti dle HLAVY IV zákona č. 268/2014 Sb. (např. ohlášení osoby, změny, přinotifikace, prodloužení…)?

Modul osoby:

 

  • Umožňuje splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje ohlašovat změny dle § 29 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje ohlásit prodloužení činnosti dle § 30 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje zažádat o výmaz osoby z Registru zdravotnických prostředků dle § 29 odst. 5 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje provádět „přinotifikace“ zdravotnických prostředků dle § 33 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.

 

Modul zdravotnických prostředků:

  • Umožňuje splnit povinnost notifikovat zdravotnický prostředek dle § 31 a § 33 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje zažádat o změnu údajů uvedených v notifikaci podle § 35 odst. 4 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje zažádat o prodloužení notifikace dle § 36 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožnuje zažádat o uvedení informace, že zdravotnický prostředek již není uváděn nebo dodáván na trh dle § 35 odst. 6 zákona č. 268/2014 Sb.
  • Umožňuje podat žádost o certifikát volného prodeje podle § 37 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.