Jak si zkontroluji, že jsem ohlášení / žádost úspěšně podal a evidujete je?

Po přihlášení do RZPRO klikněte na tlačítko „Podaná ohlášení/žádosti“ v levém menu. Ze seznamu podaných ohlášení/ žádostí lze zkontrolovat jeho stav. Důkaz, že je ohlášení / žádost evidováno na SÚKL je přidělená spisová značka ve formátu suklsxxxxx/20xx. V levém navigačním okně naleznete také tlačítko „Editovaná (nepodaná) ohlášení/žádosti“, která obsahuje Vámi připravená ohlášení, která nebyla dosud podána.