Jak postupovat, chci-li být při komunikaci se SÚKL zastoupen jinou osobou.

Chcete-li v komunikaci se SÚKL být zastoupeni jinou osobou, je třeba tak učinit formálně prostřednictvím RZPRO. Osoba, kterou prostřednictvím RZPRO zplnomocníte k Vašemu zastupování musí být registrována v RZPRO pod rolí Agentura. Postup je popsán v manuálu Agentura – přístup do RZPRO dostupném na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/registr-zdravotnickych-prostredku.  Dané osobě přidělíte prostřednictvím RZPRO v modulu JSU plnou moc. Následně je osobě přidělena role Oznamovatel prostřednictvím, které může Vašim jménem komunikovat se SÚKL v rozsahu udělené plné moci přes RZPRO. 

Plnou moc je také možné udělit mimo RZPRO do datové schránky SÚKL, emailem se zaručeným elektronickým podpisem, v listinné podobě na podatelnu SÚKL.