Jak jsou jednotlivá ohlášení / žádosti zpoplatněna?

Ano, částečně, záleží na osobě žadatele. Poplatky za úkony spojené s notifikací ZP a registrací osob jsou uvedeny v položce 97 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jsou stanoveny následovně:

500 Kč žádosti o notifikaci sériově vyráběného zdravotnického prostředku výrobcem
žádosti o notifikaci sériově vyráběného zdravotnického prostředku zplnomocněným zástupcem
žádosti o prodloužení notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku výrobcem
žádosti o prodloužení notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku zplnomocněným zástupcem
žádost o notifikaci příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem
50 Kč žádosti o změnu notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem
žádosti o změnu notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku uváděného na trh zplnomocněným zástupcem 
žádosti o změnu notifikace příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem
žádosti o změnu notifikace příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh zplnomocněným zástupcem

 

2500 Kč ohlášení činnosti výrobce sériově vyráběných zdravotnických prostředků 
ohlášení činnosti výrobce   individuálně zhotovených zdravotnických prostředků 
ohlášení činnosti zplnomocněného   zástupce podle zákona o zdravotnických prostředcích 
ohlášení činnosti distributora   zdravotnických prostředků 
ohlášení činnosti dovozce zdravotnických prostředků
ohlášení činnosti osoby provádějící   servis zdravotnických prostředků 
ohlášení činnosti zadavatele   klinické zkoušky zdravotnického prostředku