Co musím udělat pro získání přístupu do RZPRO?

Pro získání přístupu do RZPRO je třeba nejprve podat externí žádost o přístup do JSU/JTP (Jednotná správa uživatelů /Jednotná technologická platforma) na http://eregpublic.ksrzis.cz. Po jejím vyplnění Vám budou zaslány přístupové údaje do RZPRO. Příručky, jak vyplnit žádost jsou dostupné na http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/NZIS/Stranky/Zdravotnické-registry-(NZIS).aspx nebo v Manuálu č. 1 - První přihlášení do RZPRO a podání ohlášení osoby a činnosti dostupném na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/registr-zdravotnickych-prostredku.