Zveřejnění dokumentu Opatření obecné povahy 05-20

Na Úřední desce SÚKL byl 01.05.2020 zveřejněn dokument Opatření obecné povahy 05-20 (http://www.sukl.cz/sukl/oop-05-20-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-transfuznich) týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků včetně nově zařazených transfuzních přípravků „plazma rekonvalescentní“ a „plazma rekonvalescentní patogen-inaktivovaná“.

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

04.05.2020