Obecné informace

Cílem hemovigilance je systematický proces kontinuálního zvyšování kvality a bezpečnosti krevních transfuzí a surovin z krve a dále zajištění dohledu nad transfuzními aktivitami na všech úrovních (výrobce, krevní banka, oddělení, dodavatelské a zpracovatelské firmy).

Hemovigilanční systém

 • Při nežádoucí reakci a události u dárce nebo u příjemce je nutné provést veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a k omezení nepříznivého působení na nejnižší možnou míru
 • Oznamovací povinnost -  sběr dat o závažných nežádoucích účincích a reakcích
 • Dohledatelnost u ZTS i dodavatelů
 • Formulace doporučených postupů   
 • Řešení nežádoucích účinků, preventivní opatření
 • Výměna validních  informací
 • Včasné varování mezi členy
 • Podpora vzdělávací činnosti související s hemovigilancí
 • Společné definice, stejná kriteria hodnocení
 • Srovnání dle jednotlivých typů transfuzních přípravků
 • Standardizace postupů a forem, možnost porovnání