Seminář oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o konání seminářů na téma  Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování.  

Seminář 8 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)