Pokyny a formuláře

pokyn název angl. verze platnost od nahrazuje doplňuje

VYR-39 verze 1

Povolení činnosti souvisejících se zajištěním lidských tkání a buněk určených k použití u člověka NE 1.6.2010  VYR-39  

Související pokyny

pokyn název angl. verze platnost od nahrazuje doplňuje
VYR-36 Čisté prostory NE  1.3.2009    
VYR-32 verze 3    Pokyny pro správnou výrobní praxi  NE  1.9.2008   VYR-32 verze 1  
  NE 1.1.2006    
UST-36 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost  dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) ANO  3.6.2011 UST-36  verze 2