Legislativa ČR a EU

  • § 24 odst. 3 a § 67 odst. 4 a 7 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů;
  • § 9 vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

Jsme součástí evropského systému na základě direktivy 2002/98/EC. Z tohoto vyplývá povinnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv předkládat statistiku Výročních zpráv Evropské komisi do 30. 6. následujícího roku.