Informace pro provozovatele tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických laboratoří

Informace týkající se povolení činnosti podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).  

Upozorňujeme provozovatele tkáňových zařízení, odběrových zařízení a diagnostických laboratoří na nový pokyn SÚKL VYR - 39 aktuální verze, který poskytuje podrobné informace o povolení činnosti, obsahuje vzory žádostí a další užitečné informace pro žadatele.

Dále upozorňujeme tkáňová zařízení, odběrová zařízení a diagnostické laboratoře, na které se vztahuje přechodné ustanovení podle § 30 zákona o lidských tkáních a buňkách, na skutečnost, že do 18.4.2009 musí jejich provozovatel předložit žádost o povolení činnosti, pokud tuto činnost chce i nadále vykonávat.

 

 30.1.2009
Odbor dozoru