Formuláře

Oznámení závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ni Vzor oznameni - nežádoucí reakce.dot Vzor oznameni - nežádoucí reakce.dot (36,50 KB)
Oznámení závažné nežádoucí události a podezření na ni Vzor oznameni - nežádoucí události.dot Vzor oznameni - nežádoucí události.dot (33,50 KB)
Zpráva o výsledku šetření závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ni Vzor - Zpráva o výsledku šetření - nežádoucí reakce.dot Vzor - Zpráva o výsledku šetření - nežádoucí reakce.dot (28,00 KB)
Zpráva o výsledku šetření závažné nežádoucí události nebo podezření na ni Vzor - Zpráva o výsledku šetření - nežádoucí událost.dot Vzor - Zpráva o výsledku šetření - nežádoucí událost.dot (25,00 KB)
Výroční zpráva o závažných nežádoucích reakcích Vzor - Výroční zpráva - nežádoucí reakce.dot Vzor - Výroční zpráva - nežádoucí reakce.dot (76,50 KB)
Výroční zpráva o závažných nežádoucích událostech Vzor - Výroční zpráva - nežádoucí událost.dot Vzor - Výroční zpráva - nežádoucí událost.dot (34,00 KB)

 Formuláře můžete zaslat:

KDO

  • kvalifikovaná osoba zařízení transfuzní služby nebo krevní banky

KAM

  • přes datovou schránku
  • e-mailem na adresu hemovigilance@sukl_cz, s elektronickým podpisem kvalifikované osoby
  • poštou na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, inspekční odbor - hemovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10