Formulář žádosti o zařazení přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává formulář žádosti o zařazení přípravku, jehož výchozím materiálem jsou lidské buňky, tkáně nebo lidská krev či její složky  

Způsob regulace a zákonné požadavky na přípravu a nakládání s jednotlivými typy přípravků obsahujícími lidské buňky se podstatným způsobem liší. V případě pochybností o klasifikaci produktu a aplikovatelnosti odpovídajících legislativních předpisů, doporučujeme  žádost o zařazení využít. Žádost o zařazení přípravku podává společnost vyvíjející daný produkt, případně též aplikující lékař.

Koordinátorkou žádostí je Bc. Lucie Mrázková (lucie.mrazkova@sukl_cz).

Formulář žádosti ke stažení:

MS Word 2010: Formulář žádosti o zařazení přípravku, jehož výchozím materiálem jsou lidské buňky, tkáně nebo lidská krev či její složky.docx, soubor typu docx, (19,18 kB)

MS Word 97-2003: Formulář žádosti o zařazení přípravku, jehož výchozím materiálem jsou lidské buňky, tkáně nebo lidská krev či její složky.doc, soubor typu doc, (37 kB)

 

 

Oddělení klinického hodnocení
29. 6. 2012