Výzva k aktualizaci textů u léků obsahujících donepezil

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících donepezil k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

Donepezil je specifický reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy a je registrován pro léčbu Alzheimerovy choroby.

Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) byla upozorněna na možnou souvislost mezi mezi donepezilem a serotoninovým syndromem (SS) a bylo rozhodnuto o posouzení tohoto signálu. Do hodnocení byl zahrnut i neuroleptický maligní syndrom (NMS), protože diagnóza NMS může kromě svalové ztuhlosti a vysoké horečky obsahovat příznaky SS.

Byla hodnocena preklinická, klinická data, data ze spontánních hlášení a z odborné literatury. Na jejich základě bylo rozhodnuto, že signál o možné souvislosti mezi donepezilem a SS není silný. Spontánně bylo nahlášeno jen velmi málo případů SS, z klinických studií nebyl hlášen žádný případ. Ve všech čtyřech nahlášených případech pacienti užívali další léky, které mohou způsobit SS (paroxetin, sertralin, trazodon).  Oproti tomu byl nahlášen NMS v 67 případech spontánně a ve 3 případech z klinických studií. PhVWP zvážila, že jde o poměrně dobrý důkaz příčinné souvislosti mezi donepezilem a NMS ať v monoterapii nebo v kombinaci, obvykle s antipsychotiky. Kauzalitu podporuje pozitivní dechallenge ve 42 případech a pozitivní rechallenge v 1 případě. Kromě toho se NMS v několika případech rozvinul v možném časovém rámci a nejméně v 5 případech se rozvinul po zvýšení dávky. Data v odborné literatuře podpořila názor PhVWP. Dále byly nalezeny věrohodné biologické mechanismy.  NMS vzniká při dysregulaci kortiko-subkortikálních okruhů mezi motorickou kůrou a bazálními ganglii.  Nejpravděpodobnější neurochemickým mechanismem je zablokování D2 receptorů ve striatu.

Pokud se u pacientů objeví příznaky neuroleptického maligního syndromu, nebo i nevysvětlitelná horečka bez dalších příznaků NMS, donepezil musí být vysazen.

Žádosti o změny v registracích by měly být předloženy do 15. 3. 2013 v souladu s § 33 odst.1 a odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

pdf.pngvzorové SPC PIL.pdf, soubor typu pdf, (248,18 kB)

14.2.2013