Výzva držitelům rozhodnutí o registraci k podání žádosti o změnu způsobu výdeje ("z Rx na OTC") - rozšíření o další ATC skupiny

5. 9. 2007