Upozornění na omezení dostupnosti on-line formulářů a webových stránek dne 15. a 16. 6. 2018

Z důvodu plánované technické údržby serveru SÚKL informuje o omezení dostupnosti on-line formulářů a webových stránek.  

Z důvodu plánované technické údržby serveru Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o omezení dostupnosti on-line internetových služeb (formulářů) a webových stránek, a to od 15. 6. 2018 od 20:00 hod. do 16. 6. 2018 do 06:00 hod.

Omezení se bude týkat:

 • www.sukl.cz 
 • www.olecich.cz
 • www.nebezpecneleky.cz
 • Portál: https:\\lekarny.sukl.cz
 • https:\\identity.sukl.cz
 • Formuláře pro zřízení přístupu do centrálního úložiště
 • Formulářů žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku
 • Formuláře pro hlášení neintervenčních poregistračních studií
 • Formuláře žádosti spojené s placením náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost a úhradou správních poplatků
 • Formuláře pro oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
 • Formuláře pro hlášení ceny původce
 • Formuláře pro podání dotazu na SÚKL
 • Formuláře pro registraci uživatele pro zasílání novinek e-mailem
Děkujeme za pochopení.