Kontaktní osoby v Tiskovém a informačním oddělení

Mgr. Barbora Peterová, vedoucí oddělení, tisková mluvčí, barbora.peterova@sukl_cz, 272 185 962, 723 707 619

Mgr. Monika Segedová, monika.segedova@sukl_cz (monika.knobova@sukl_cz), 272 185 916

Jana Jirková, jana.jirkova@sukl_cz, 272 185 927

Ing. Alžběta Růžková, alzbeta.ruzkova@sukl_cz, 272 185 333

E-mail pro dotazy novinářů: tiskove@sukl_cz