Zrušené pokyny pro farmakovigilanci

  Název Platnost od Důvod zrušení

PHV-1

Hlášení nežádoucích účinků

1.2.2004

Pokyn je nahrazen pokynem EK Volume 9A

PHV-2

Příprava a předkládání periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti

1.2.2004

Pokyn je nahrazen pokynem EK Volume 9A

PHV-3 verze 1 Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis  1.9.2008  Pokyn je nahrazen pokynem PHV-3 verze 2 
PHV-3 verze 2 Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis  4.2.2014 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-3 verze 3
PHV-3 verze 3 Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků 11.1.2016 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-3 verze 4
PHV-4 Elektronická hlášení nežádoucích účinků 1.5.2005  Pokyn je nahrazen pokynem PHV-4 verze 1 
PHV-4 verze 1 Elektronická hlášení nežádoucích účinků 16.9.2008 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-4 verze 2
PHV-4 verze 2 Elektronická hlášení nežádoucích účinků 1.7.2013 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-4 verze 3
PHV-4 verze 3 Elektronická hlášení nežádoucích účinků 28.4.2015 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-4 verze 4
PHV-4 verze 4 Elektronická hlášení nežádoucích účinků 9.6.2015 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-4 verze 5
PHV-4 verze 5 Elektronická hlášení nežádoucích účinků 20.12.2016 Pokyn je nahrazen pokynem PHV-4 verze 6
PHV-5 Plán převodu povinností v oblasti farmakovigilance 1.6.2011 Informace k převodu povinností v oblasti farmakovigilance budou obsaženy v aktualizovaném REG-69
PHV-6 Požadavky SÚKL k hlášení změn PSMF a ke jmenování lokální kontaktní osoby pro farmakovigilanci v ČR 1.7.2013 Pokyn nahrazen pokynem PHV-6 verze 1