Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2018

Žádost o poskytnutí dvou prezentací „Konopí pro léčebné použití“, přednesené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a na Ministerstvu zdravotnictví.  

Poskytnuté informace

Požadované informace byly žadateli poskytnuty.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení