Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (3)

Žádost o poskytnutí přesného názvu webových stránek SÚKL, kde jsou uvedeny uložené a pravomocné sankce.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo sděleno, že informace o všech vydávaných rozhodnutí Ústavu o uložených a pravomocných sankcích jsou dostupné na webových stránkách Ústavu zde: http://www.sukl.cz/sukl/sankce-ulozene-statnim-ustavem-pro-kontrolu-leciv.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení